Nieuwsflits

18 september 2023

Rapport met voorstellen op Jongeren Prinsjesdag

Vandaag is het Jongeren Prinsjesdag. UNICEF organiseert deze dag om jongeren in gesprek te laten gaan met de Tweede Kamer. Ook bieden deze jongeren het UNICEF-jongerenadvies aan. Dit is een rapport met voorstellen over belangrijke thema’s, zoals klimaatverandering, oorlog en armoede. In dit rapport staat bijvoorbeeld het voorstel om het openbaar vervoer goedkoper of zelfs gratis te maken door meer belasting te heffen op brandstof en vlees. Hiermee willen ze dat iedereen gaat inzien hoe vervuilend sommige producten zijn. Ook producten die eenmalig gebruikt worden, moeten veranderen. Daarnaast willen jongeren dat er meer begrip komt voor mensen die gevlucht zijn voor oorlogen in hun land en moeten de landen die schade hebben opgelopen door oorlogen hulp krijgen om hun economie weer op te bouwen. Om armoede in Nederland tegen te gaan, stellen de jongeren voor om het minimumloon en uitkeringen te verhogen en om sport- en muzieklessen gratis aan te bieden, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Wat vinden jouw leerlingen van dit nieuws? Bespreek het met de korte werkvorm ‘Kruip in je rol'.

Kruip in je rol

Stap 1:
Laat het nieuwsbericht op het bord zien. Vraag de leerlingen of ze over het nieuws gehoord hebben en vat het bericht kort samen.

Stap 2:
Verdeel de klas in groepjes van 5 en deel de werkbladen ‘Kruip in je rol’ uit. Ieder groepslid neemt een andere rol op zich. Ze bespreken met elkaar de stelling: ‘De mening van jongeren onder 18 jaar moet mee worden genomen in het politieke beleid.’

Stap 3:
Bespreek na:
- Kwam de rol die je speelde overeen met je echte mening? Waarom wel of niet?
- Ben je het eens met de voorstellen in het jongerenadvies? Waarom wel of niet?
- Welk voorstel zou jij in het jongerenadvies willen toevoegen? Waarom?