Alle op dit moment beschikbare burgerschapslessen zijn geschikt voor de onderbouw vmbo, havo of vwo.

In het schooljaar ’20-’21 werken wij aan lessen burgerschap voor klas 3 en 4 vmbo/havo.

Filter

Schoolvorm

Leerjaar

Leerjaar

Vakken

Vaardigheden

Curriculum bouwstenen

Discriminatie

In deze les leren de leerlingen aan de hand van voorbeelden wat discriminatie is .

Vooroordelen

Deze les behandelt vooroordelen en de gevolgen ervan.

Mensenrechten

In deze les maken de leerlingen kennis met de mensenrechten.

Geld en geluk

In deze les denken de leerlingen na over geld en geluk.

Schulden

In deze les bespreken de leerlingen het hebben van een schuld.

Bijbaan

In deze les bespreken leerlingen het hebben van een bijbaan.

Korte werkvorm: beroepenspel

Bij deze korte werkvorm ontdekken de leerlingen nieuwe beroepen.

Korte werkvorm: beroepspresentaties

Bij deze korte werkvorm presenteren de leerlingen een beroep.

Korte werkvorm: voedselbank

Bij deze korte werkvorm maken de leerlingen kennis met de voedselbank.

Het allerbelangrijkste

In deze les denken de leerlingen na over hun waarden.

Regels zijn regels?

In deze les denken de leerlingen na over regels, en waarom die er zijn.

10 gouden regels

In deze les stellen de leerlingen zelf klassenregels op.

De Kantenkubus

De Kantenkubus laat leerlingen een zaak vanuit verschillende kanten bekijken.

Vuurwerk

In deze les leren de leerlingen over verschillende standpunten rondom vuurwerk.

Social media

In deze les denken de leerlingen na over in hoeverre de foto’s op sociale media kloppen met de werkelijkheid.

Plastic soep

In deze les duiken de leerlingen in de problematiek van wegwerpplastics.

Zwerfafval

Deze les gaat over zwerfafval en waarom dat een probleem is.

Meer groen

In deze les maken de leerlingen kennis met het nut van groen en ontwerpen ze hun eigen schoolplein.

Bijensterfte

In deze les leren de leerlingen over het belang van bijen, en het probleem van bijensterfte.

Het loopbaandossier dat ben jij!

In deze les denken de leerlingen na over het nut en de rol van het loopbaandossier en leren zij het loopbaandossier te gebruiken bij gesprekken.

Plastic fantastic

In deze les onderzoeken de leerlingen de mogelijkheden van plastic als grondstof.

FOMO

In deze les leren de leerlingen over FOMO (fear of missing out).

De middelbare school: alles is anders!

In deze les denken leerlingen na over begrippen in het voortgezet onderwijs.

Op sollicitatiegesprek

In deze les leren de leerlingen alles over het sollicitatiegesprek.

Starten met Qompas vmbo: een account aanmaken

Hoe maak je een account aan voor Qompas vmbo?

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

In deze les denken de leerlingen na over hun eigen doelen en hoe ze deze kunnen bereiken.

Numerus fixus

De leerlingen weten wat numerus fixus betekent en begrijpen wat loting en decentrale selectie inhouden en waarom er op deze manier studenten worden geselecteerd.

Beroepenspel

In deze les oriënteren leerlingen zich op verschillende beroepen.

Eenzaamheid

In deze les verkennen de leerlingen het begrip eenzaamheid.

Kinderarbeid

In deze les zoeken de leerlingen uit waarom er nog altijd kinderarbeid is.

Online winkelen

In deze les onderzoeken leerlingen de gevolgen van online winkelen.

Hbo of wo: wat past bij jou?

In deze les worden de verschillen tussen hbo en wo behandeld.

Fast fashion

Deze les leert leerlingen wat fast fashion is.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Deze les gaat over de duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Inschrijven hbo of wo

Deze les gaat in op praktische zaken rond de inschrijving.

Motivatiebrief en cv

In deze les gaat over wat goede motivatiebrieven en cv's zijn.

Open dagen hbo en wo

In deze les zoeken de leerlingen een voor hen relevante open dag op en schrijven zich daarvoor in.

Loopbaancompetenties

In deze les maken de leerlingen kennis met de loopbaancompetenties.

Studentenverenigingen

Leerlingen maken kennis met de verschillende soorten verenigingen en denken na over lidmaatschap.

Doorstromen na het eindexamen

Leerlingen verkennen de mogelijkheden om door te stromen naar havo of vwo na hun eindexamen.

Van vmbo naar mbo of havo

Leerlingen verkennen de mogelijke vervolgstappen na hun vmbo-examen.

Netwerken

In deze les maken de leerlingen kennis met netwerken.

Media en politieke agenda

De leerlingen leren het begrip 'politieke agenda', en onderzoeken hoe je een onderwerp kunt agenderen.

Objectieve media

In deze les leren de leerlingen dat media de actualiteit vanuit een 'frame' benaderen.

Propaganda

In deze les wordt het begrip propaganda uitgelegd en verkennen de leerlingen de gevaren ervan.

Dictatuur

In deze les wordt, aan de hand van het voorbeeld van Noord-Korea, uitgelegd wat een dictatuur is.

Demonstraties

In deze les wordt ingegaan op het nut van demonstreren. Ook wordt een aantal voorbeelden van demonstraties besproken.

Vrijheid van religie

In deze les discussiëren de leerlingen over vrijheid van religie.

Publiek en prive

In deze les kijken leerlingen kritisch naar wat ze delen en met wie.

Privacy op je telefoon

In deze les kijken leerlingen kritisch naar hun social media gebruik.

Vrijheid versus veiligheid

In deze les kijken de leerlingen naar het dilemma tussen vrijheid en veiligheid.

Racisme

In deze les ontdekken leerlingen welke emoties racisme kan opwekken.

Homo als scheldwoord

In deze les kijken de leerlingen naar het gebruik van het woord homo als scheldwoord.

Studiefinanciering

In deze les krijgen leerlingen meer informatie over het leenstelsel.

Starten met Qompas Start: een account aanmaken

Hoe maak je een account aan voor Qompas Start?

Starten met Qompas ProfielKeuze: een account aanmaken

Hoe maak je een account aan voor Qompas ProfielKeuze?

Korte werkvorm: eenzaamheid

Bij deze korte werkvorm versturen de leerlingen een kaart naar eenzame ouderen.

Korte werkvorm: switchen

Bij deze korte werkvorm staat switchen van studie en studiekeuzestress centraal.

Korte werkvorm: voedselverspilling

Bij deze korte werkvorm kijken de leerlingen naar voedselverspilling.