Vooroordelen

Geschikt voor: vmbo, havo & vwo
Leerjaar: 1, 2 & 3
In deze les leren de leerlingen over vooroordelen. De leerlingen leren hoe vooroordelen werken, en waarom ze negatieve gevolgen kunnen hebben. De leerlingen gaan met elkaar in gesprek over dingen die ze niet van elkaar wisten. Deze les is gemaakt in samenwerking met Amnesty International, en past goed bij het lesmateriaal en de gastlessen die zij bieden.

Deze les sluit aan bij het kerndoel Diversiteit: ‘De leerling handelt respectvol vanuit kennis over en diverse samenleving.’ Er wordt namelijk nagedacht over wat vooroordelen zijn die vaak gebaseerd worden op stereotypes. Ook wordt er gereflecteerd op wat je kunt doen tegen vooroordelen.

De les in 't kort

Tijdsduur
 • 50 minuten
Vakken
 • Nederlands
 • Verzorging
 • Mentoraat
 • Maatschappijleer
 • Filosofie en levensbeschouwing
Bouwstenen
 • Democratische cultuur
 • Identiteit
 • Diversiteit
 • Solidariteit
 • Globalisering
Vaardigheden
 • Communicatie
 • Handelingsperspectief
 • Affectieve empathie
 • Cognitieve empathie
 • Moreel oordelen en handelen

Samenwerking

Wij werken samen met verschillende organisaties om ons lesaanbod te verrijken en versterken. Ook denken we graag mee over burgerschap op jouw school of (leraren)opleiding.

Logo Amnesty International Logo Omapost Logo IVN Logo NHL Hogeschool Logo Anne Frank stichting

Waarom Burgerschap en LOB?

Mentoren, decanen en docenten hebben het al druk genoeg. Wij nemen hen graag werk uit handen. Daarom hebben wij een lesmodule ontwikkeld met kant-en-klare klassikale lessen voor LOB en burgerschap. Voor alle niveaus en leerjaren. Te gebruiken op ieder gewenst moment.

Burgerschapsonderwijs verplicht in 2021?
De lessen dragen bij aan burgerschapsonderwijs, waaraan elke school volgens de wet moet werken. Volgens planning wordt burgerschap verplicht in 2021. We hebben LOB en burgerschap samengevoegd in deze module. Zij hebben met elkaar te maken en versterken elkaar. Beide gaan over welke rol je kunt en wilt spelen in de samenleving. Van wat wil je worden naar wie wil je zijn?

Qompas voor de klas

 • Interactieve, kant-en-klare lessen voor burgerschap en LOB
 • Voor vakdocenten, mentoren en decanen
 • Aanvulling op de online LOB-opdrachten
 • Een compleet lesaanbod voor burgerschap (onderbouw)
 • Gemakkelijk en snel in gebruik
 • Aantrekkelijke en actuele onderwerpen