Nieuwsflits

07 september 2023

Nederlandse studenten wonen steeds minder vaak op kamers

Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting blijkt dat Nederlandse studenten steeds minder vaak op kamers wonen. In het studiejaar 2015-2016 woonde 53 procent van alle Nederlandse studenten op kamers, nu is dat 44 procent. Dit komt door de invoering van het leenstelsel in 2015 en het grote tekort aan studentenhuisvesting. Voor bijna de helft van de thuiswonende studenten is betaalbaarheid de belangrijkste reden om niet uit huis te gaan en 20 procent geeft aan dat ze geen woonruimte kunnen vinden. De directeur van Kences, het kennisplatform voor studentenhuisvesting, vindt dit slecht nieuws. "We weten dat het op kamers wonen bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van studenten en jongeren. Uit huis gaan is een natuurlijke stap naar zelfstandigheid.'' Sinds studiejaar 2023-2024 is de basisbeurs weer terug. Kences verwacht dat het landelijke kamertekort daardoor de komende jaren toeneemt. Vorig jaar presenteerde het kabinet een actieplan waarin staat dat er in acht jaar tijd tot 60.000 betaalbare studentenwoningen extra gerealiseerd moeten worden. Met het actieplan hoopt het kabinet het groeiende woningtekort van studenten te kunnen verminderen. Wat vinden jouw leerlingen van dit nieuws? Bespreek het met de korte werkvorm ‘Emojis'.

Emojis

Stap 1:
Laat het nieuwsbericht op het digibord zien en vat het bericht kort samen.

Stap 2:
Deel de werkbladen ‘Emojis’ uit. De leerlingen vullen in welke emoji het beste bij hun gevoel past wanneer ze dit nieuwsbericht horen.

Stap 3:
Bespreek na:
- Wat denk jij: wil jij thuis blijven wonen wanneer je gaat studeren of wil je op kamers? Waarom?
- Maak jij je zorgen of je wel een betaalbare kamer gaat kunnen vinden wanneer je gaat studeren of denk je dat het probleem tegen die tijd is opgelost?