Nieuwsflits

05 juni 2024

Geen ruimte voor herdenken van bloedbad in China

In 1989 waren er een pro-democratische protesten, het Tianmanenprotest, in Peking waarbij duizenden jonge studenten (en burgers) vreedzaam protesteerden. Dit protest werd bloedig neergeslagen. Nu 35 jaar later is er geen ruimte voor het herdenken van dit bloedbad. Er publiekelijk over praten leidt namelijk tot een gevangenisstraf. Zo weigert buitenlandwoordvoeder Mao Ning uitgebreid commentaar te geven op hoe China terugkijkt op de gebeurtenis. Ook oudere chinezen op straat zeggen zich niets te kunnen herinneren. De Overheidscensors doen er alles aan om verwijzingen op sociale media te blokkeren, zodat de gebeurtenissen uit het collectieve geheugen worden gewist. De (internationale) media-aandacht tijdens de protesten, heeft er echter voor gezorgd dat de wereld op de hoogte is gebleven. Hongkong was tot voor kort de enige plek in China waar de Tiananmenprotesten werd herdacht. Maar ook Hongkong is nu onderworpen aan strenge Staatsveiligheidwet die herdenkingen en uitingen met betrekking tot het Tiananmenprotest verbiedt. De herdenkingen verplaatsen zich daarom naar andere delen van de wereld naar plekken waar veel Chinezen wonen. Ondanks de risico’s blijven sommige mensen binnen China zich uitspreken via internationale platforms met behulp van VPN-software. Wat vinden jouw leerlingen van dit nieuws? Bespreek het met de korte werkvorm ‘Emojis'.

Emojis 

Stap 1:
Laat het nieuwsbericht op het digibord zien. Vraag de leerlingen of ze van het nieuws gehoord hebben en vat het bericht kort samen.

Stap 2:
Deel de werkbladen ‘Emojis’ uit. De leerlingen vullen in welke emoji het beste bij hun gevoel past wanneer ze dit nieuwsbericht horen.

Stap 3:
Bespreek na: 
- Welke emoji heb je gekozen en waarom?
- Wat zou jij doen als je het niet eens bent met de regering van Nederland?

- Wat zijn de verschillen tussen een land waar vrijheid van meningsuiting is en waar dat niet zo is, zoals in China?