Nieuwsflits

20 november 2023

Aantal gemeenten met vuurwerkverbod stijgt naar 16

Dit jaar is het in 16 gemeenten verboden om vuurwerk af te steken. Vorig jaar waren dat nog maar 12 gemeenten. Voor volgend jaar wordt opnieuw een toename verwacht. Toch hebben veel gemeenten geen verbod op vuurwerk. Dit komt door onder andere de problemen bij het handhaven. Politie moet mensen op heterdaad betrappen om een boete te kunnen geven. Daarnaast vinden sommige gemeenten het niet nodig, omdat er weinig incidenten plaatsvinden of omdat een groot deel van de inwoners het geen goed idee vindt. Deze kwesties zouden volgens 22 gemeenten opgelost kunnen worden met een landelijk verbod. Door een verbod in te stellen op de verkoop en het afsteken van vuurwerk, kan makkelijker worden gehandhaafd. In de Tweede Kamer is echter geen meerderheid voor zo’n verbod. Sommige gemeenten, vooral aan de grens van Nederland, pleiten zelfs voor een Europees verbod, omdat er anders gemakkelijk vuurwerk uit het buitenland gekocht kan worden. Om dit jaar het afsteken van vuurwerk toch zo veel mogelijk aan banden te leggen, hebben tientallen gemeenten vuurwerkvrije zones ingesteld. Dit zijn zones waar onder andere verzorgingstehuizen staan. In de praktijk blijkt namelijk dat er, ondanks een verbod, toch vuurwerk wordt afgestoken. Wat vinden jouw leerlingen van dit nieuws? Bespreek het met de korte werkvorm ‘Kruip in je rol'.

Kruip in je rol

Stap 1:
Laat het nieuwsbericht op het bord zien. Vraag de leerlingen of ze over het nieuws gehoord hebben en vat het bericht kort samen.

Stap 2:
Verdeel de klas in groepjes van 5 en deel de werkbladen ‘Kruip in je rol’ uit. Ieder groepslid neemt een andere rol op zich. Ze bespreken met elkaar de stelling: er moet een landelijk verbod komen op vuurwerk.

Stap 3:
Bespreek na:

  • Kwam de rol die je speelde overeen met je echte mening? Waarom wel of niet?
  • Steek jij vuurwerk af met oud en nieuw?
  • Heb jij last van vuurwerk met oud en nieuw?
  • Zou er onderscheid gemaakt moeten worden tussen sier- en knalvuurwerk in het verbod?