Politieke partij oprichten II havo/vwo

Geschikt voor: havo & vwo
Leerjaar: 3 & 4
Met het partijprogramma dat de leerlingen in de vorige les hebben gemaakt, focussen ze zich nu op hun campagne. De leerlingen maken een poster, pitch en bereiden zich voor op een lijsttrekkersdebat. Kies zelf welke stellingen je tijdens het debat behandelt. In de lesbrief vind je 9 stellingen die bij de verschillende thema's van het partijprogramma passen.

Deze les is een vervolg op 'politieke partij oprichten I havo/vwo' en dient als basis voor de les 'lijsttrekkersdebat havo/vwo'. Je kunt na deze les ook het project 'een politieke partij oprichten' afronden. Kijk voor een uitgebreidere beschrijving van de opbouw van deze lessenserie in de bijlage 'lessenserie politieke partijen'. Daar staat uitgewerkt hoe je de lessen kunt combineren of los kunt inzetten.

Online les
Om deze les online te geven, zijn er extra voorbereidingen nodig.
1. Zorg ervoor dat de leerlingen toegang hebben tot de werkbladen, bijvoorbeeld via magister, de ELO of mail. In de lesbrief staat duidelijk aangegeven welke werkbladen dat zijn. Dat kan afwijken van de werkbladen die nodig zijn voor de klassikale les.
2. Wil je dat de leerlingen aan het einde van de les iets inleveren? Maak dan een inleverportaal, bijvoorbeeld via de ELO. De leerlingen kunnen hun ingevulde werkblad hier inleveren. Leerlingen kunnen de werkbladen in Adobe Acrobat Reader invullen bij de toepassing 'invullen en ondertekenen'. Het ingevulde bestand kunnen ze opslaan en uploaden.
3. Om de slides te delen met de leerlingen, start je de les op je eigen beeldscherm op en deel je dat venster via de functie 'scherm delen' in Microsoft Teams of Zoom.
4. In deze les wordt er gebruik gemaakt van de functie 'break-out rooms' in Microsoft Teams of Zoom, waarbij de leerlingen tijdens de vergadering in kleinere groepjes worden verdeeld.

De les in 't kort

Tijdsduur
 • 50 minuten
Vakken
 • Nederlands
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
Bouwstenen
 • Vrijheid en gelijkheid
 • Macht en inspraak
 • Democratische cultuur
Vaardigheden
 • Communicatie
 • Overleg, conflicthantering

Wij werken samen met:

Waarom Burgerschap en LOB?

Mentoren, decanen en docenten hebben het al druk genoeg. Wij nemen hen graag werk uit handen. Daarom hebben wij een lesmodule ontwikkeld met kant-en-klare klassikale lessen voor LOB en burgerschap. Voor alle niveaus en leerjaren. Te gebruiken op ieder gewenst moment.

Burgerschapsonderwijs verplicht in 2021?
De lessen dragen bij aan burgerschapsonderwijs, waaraan elke school volgens de wet moet werken. Volgens planning wordt burgerschap verplicht in 2021. We hebben LOB en burgerschap samengevoegd in deze module. Zij hebben met elkaar te maken en versterken elkaar. Beide gaan over welke rol je kunt en wilt spelen in de samenleving. Van wat wil je worden naar wie wil je zijn?

Qompas voor de klas

 • Interactieve, kant-en-klare lessen voor burgerschap en LOB
 • Voor vakdocenten, mentoren en decanen
 • Aanvulling op de online LOB-opdrachten
 • Een compleet lesaanbod voor burgerschap (onderbouw)
 • Gemakkelijk en snel in gebruik
 • Aantrekkelijke en actuele onderwerpen