Meer groen

Geschikt voor: vmbo, havo & vwo
Leerjaar: 1 & 2
In deze les denken de leerlingen na over het belang van groen. De les omvat een quiz en een ontwerpopdracht. De leerlingen maken in groepjes een ontwerp voor een groener schoolplein. Deze les is goed te combineren met de les ‘Bijensterfte.’

De les in 't kort

Tijdsduur
 • 50 minuten
Vakken
 • Natuur- en scheikunde
 • Biologie
 • Techniek
Bouwstenen
 • Macht en inspraak
 • Duurzaamheid
Vaardigheden
 • Communicatie
 • Overleg, conflicthantering
 • Handelingsperspectief
 • Onderzoek

Wij werken samen met:

Waarom Burgerschap en LOB?

Mentoren, decanen en docenten hebben het al druk genoeg. Wij nemen hen graag werk uit handen. Daarom hebben wij een lesmodule ontwikkeld met kant-en-klare klassikale lessen voor LOB en burgerschap. Voor alle niveaus en leerjaren. Te gebruiken op ieder gewenst moment.

Burgerschapsonderwijs verplicht in 2021?
De lessen dragen bij aan burgerschapsonderwijs, waaraan elke school volgens de wet moet werken. Volgens planning wordt burgerschap verplicht in 2021. We hebben LOB en burgerschap samengevoegd in deze module. Zij hebben met elkaar te maken en versterken elkaar. Beide gaan over welke rol je kunt en wilt spelen in de samenleving. Van wat wil je worden naar wie wil je zijn?

Qompas voor de klas

 • Interactieve, kant-en-klare lessen voor burgerschap en LOB
 • Voor vakdocenten, mentoren en decanen
 • Aanvulling op de online LOB-opdrachten
 • Een compleet lesaanbod voor burgerschap (onderbouw)
 • Gemakkelijk en snel in gebruik
 • Aantrekkelijke en actuele onderwerpen