Focusgroep Qompas voor de klas

Wij maken onze klassikale lessen voor Qompas voor de klas samen met het onderwijs. Om die reden hebben we een focusgroep opgericht. Behalve docenten, decanen en directeuren hebben ook de VO-raad en curriculum.nu een stem in de bijeenkomsten. De focusgroep levert input voor de lessen van Qompas voor de klas en geeft aan welke behoeften er leven in het werkveld.

Qompas geeft tijdens de (online) bijeenkomsten inzage in de ontwikkelde lessen en de toekomstige ontwikkelingen. Uiteraard informeren we je ook over de actuele stand van zaken rondom burgerschap en de nieuwe wetgeving.

Heb je interesse om deel te nemen? Stuur een mailtje naar Karen Jukes via kju@qompas.nl, dan nemen wij contact met je op!

NB: De focusgroep gaat over de module Qompas voor de klas: klassikale lessen voor burgerschap en LOB en heeft geen betrekking op de LOB methodes van Qompas.

Ik meld mij aan voor de focusgroep